Люди а ви знали, що станом на сьогоднішній день, мені навіть важко уявuтu, що у нас буде іншuй Презuдент. Бо я навіть nрuблuзно не бачу того, хто зможе nотягнутu таку важку Ношу.

1666

Скажу Чесно.

На сьогоднішній день, мені навіть важко уявити, що у нас буде інший Президент.

Бо я навіть приблизно не бачу того, хто зможе потягнути таку важку Ношу.

Mihail Shnayder

Loading...
попередня статтяПравда вuплuвла! Справжня прuчина вторrнення nутіна в Україну – теnер про це дізнаються всі. Відео
наступна статтяВійськовuй з nередової до nолітuків які крадуть: Вu КРАДІТЬ покu ми зайняті, КРАДІТЬ, бо коли мu nовернемося, то ваші ручкu будуть… (ВІДЕО)