А ви знали, що як тількu мu зайдемо в Донецьк, то вже ніхто вже не буде більше дякувати та радітu. А будуть драnать якнайшвuдше. Ось тоді і nочнеться сnравжнє очuщення

572

Коли ми зайдемо в Донецьк, ніхто не побачить моїх сліз

Мене ніхто не буде з посмішкою зустрічати обіймами та поцілунками

Ніхто не буде дякувати, радіти, плакати

А будуть драпать якнайшвидше

Ховатися якнайдалі

Молитися про вибачення, ліпити відмазки, нести будь-яку нісенітницю, бурчати  у відповідь на питання

Ховати очі

Повірте, не буде кольорової картинки на кшталт звільнення Херсону

Буде справжнє очищення мого рідного міста

А буде неодмінно

Дочекайтеся!!!

Loading...
попередня статтяНу все, вu догралuся! 3еленськuй шоkував вечірнім рішенням: Відтеnер на фронт nідуть всі комісовані та неnрuдатні, які булu ухвалені з коруnційнuмu nорушеннямu, теnер вонu вuзнаються недійснuмu
наступна статтяПоліцейськuй: “3акuдайте мене каmінняm, алe всe ж…. Я мaю nраво на влacну думку cтоcовно Дніnра. На лiнії я вже зaнaдто довrо”